Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door spel en bewegen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Dit gaat niet altijd vanzelf. De ontwikkeling kan bedreigd, vertraagd of afwijkend zijn. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, zenuwstelsel, houdings- en bewegingsapparaat of onvoldoende motorische ervaring. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden, die je onder de knie moet krijgen. Het ene kind heeft meer oefening nodig dan het andere en soms is het gewoon nodig, dat je daarbij wat hulp krijgt. De kinderfysiotherapeuten werkzaam in onze praktijk hebben zich na hun opleiding kinderfysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Ze zijn allen geregistreerd kinderfysiotherapeuten.

Onderzoek:
Wanneer een kind wordt aangemeld voor kinderfysiotherapie volgt een onderzoek. 
Het onderzoek bestaat uit:

 • intake:
  De hulpvraag van ouder, kind en omgeving wordt geformuleerd. Door het met ouders doornemen van een anamneselijst krijgen wij een beeld van het verloop van de ontwikkeling van het kind tot nu toe. 
 • motorisch onderzoek:
  Wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde testen en vrije bewegingsobservatie.
 • verslaglegging:
 • Deze vindt alleen plaats op verwijzing van een arts en toestemming van de ouder. Hierin worden de bevindingen van het onderzoek samengevat. Het bevat een kinderfysiotherapeutische diagnose en het behandelplan. Dit verslag wordt met de ouders besproken. Wanneer ouders akkoord gaan met het behandelplan, kan de kinderfysiotherapeutische behandeling starten.


Behandeling: 

 • Behandeling van kinderen tot 2 jaar vindt aan huis plaats.
 • Kinderen en jongeren vanaf 2 jaar komen naar de praktijk.


De behandeling is gericht op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van kinderen. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen; het moet uitdagend zijn en het plezier in bewegen vergroten. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings-, hanterings- en speladviezen. Wij behandelen aan huis, omdat het jonge kind daar voldoende motorische uitdaging en oefenmateriaal heeft. Wij kunnen ouders instrueren binnen hun eigen woonsituatie, zodat de behandeling geïntegreerd kan worden in de dagelijkse verzorging van het kind. Wanneer de behandeling wordt afgerond, wordt het resultaat van de behandeling geëvalueerd en vastgelegd in een eindverslag.

Voor wie:
De hulpvraag waarmee ouders en kind komen, zijn heel divers. 

 • Sommige kinderen zijn angstig of voorzichtig met bewegen; anderen zien geen gevaar. 
 • Kinderen kunnen (over)gevoelig zijn voor aanraking, geluid, licht, geuren en smaken, waardoor ze zich niet prettig voelen in een omgeving met veel prikkels; anderen zoeken steeds prikkels op, lijken er niet genoeg van te krijgen. 
 • Kinderen kunnen door hun overgewicht of (doorgemaakte) ziekte een slechte conditie hebben. 
 • Sommige kinderen struikelen of vallen vaak, hebben moeite met leren fietsen, hinkelen, strikken, e.d. 
 • Andere kinderen zijn onhandig, botsen, laten vaak iets vallen of bewegen houterig. 
 • Ook zien wij veel (hoog)begaafde kinderen waarbij er een groot verschil is tussen motorisch- en cognitief niveau van functioneren. 
 • Kinderen met een (aangeboren) aandoening hebben hun specifieke problemen. 

​Al deze problemen kunnen gecombineerd voorkomen in meer- en mindere mate. Bewegen gaat bij deze kinderen niet vanzelf. Ze kunnen hier last van hebben, omdat ze niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes tijdens spelen op het schoolplein, met de gymles of schrijven op school.  Bewegen kost hen veel energie, waardoor ze snel moe en gespannen kunnen zijn en mogelijk minder plezier hebben in bewegen.

Indicaties voor kinder(fysio)therapie kunnen zijn:                                                                 

 • asymmetrische zuigeling of voorkeurshouding
 • overstrekken
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • huilbaby
 • trauma t.g.v. de bevalling 
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • jonge kinderen:
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • afwijkend looppatroon
 • lage- of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen
 • obstipatie/incontinentie
 • aangeboren afwijkingen 
 • psychiatrische- of gedragsproblemen die de motoriek  beïnvloeden
 • ademhalingsproblemen
 • jeugdreuma
 • chronische aandoeningen
 • oudere kinderen: bovenstaande indicaties gelden ook voor  de oudere kinderen, 
 • specifiek voor deze groep:
 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • sensomotorische/sensorische integratie problemen
 • schrijfproblemen
 • houdingsproblemen
 • hoofdpijn
 • sportblessures
 • conditie en kracht problemen 
 • obesitas

Hoe:
De kinderfysiotherapeutische behandeling is meestal 1 x per week en duurt 30 minuten. 
Hoeveel behandelingen er nodig zijn, hangt af van de hulpvraag, aard en omvang van de klacht. 
Door de specifieke doelgroep, kinderen, is de gemiddelde behandelperiode vrij lang 
vergeleken met algemene fysiotherapie. De behandelperiode varieert van 6 weken tot 1 jaar. 
Sommige kinderen hebben gedurende een aantal jaren periodiek een behandelperiode. 
De zorgverzekeraars zijn overeengekomen met de NVFK, dat door geregistreerd kinderfysiotherapeuten 
in de eerste lijn kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de hoofdverzekering gegeven mogen worden. 
Gezien de bezuinigingen in de zorg is het verstandig uw polisvoorwaarden hier op na te (blijven) lezen.

 

Download PDF

© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400