Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Manuele therapie

Wat is kinder-manuele therapie?
Een bijzondere vorm van manuele therapie wordt toegepast op zuigelingen en kinderen, die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje.
 
De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis van de nek bij zuigelingen (voorheen KISS syndroom) *
 
het hoofdje staat scheef en wordt vooral naar één kant gedraaid
het schedeltje groeit scheef
het kind overstrekt veel
het kind huilt veel en slaapt slecht
het hele ruggetje is dikwijls scheef (dat heet een scoliose)
het kindje is moeilijk knuffelbaar
de heupstand is asymmetrisch
Bij vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek (voorheen KISS syndroom) kijken wij uw baby altijd op zeer korte termijn na. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje meteen behandelen. Is het vermoeden onjuist, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut of huisarts.
 
BEHANDELTRAJECT
Gemiddeld zijn drie behandelingen nodig om de beperkte nekfunctie te herstellen. We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw toestemming.
 
RISICO’S?
Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen opgetreden bij behandelingen van zuigelingen. Ook wetenschappelijk onderzoek (Saedt, van der Woude en Schambergen 2007) leverde geen bijwerkingen op.
 
KWALITEIT
Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn opleiding bij de EWMM heeft genoten. Kinder–manuele therapie, is sinds 1 december een officiële subspecialisatie binnen de beroepsvereniging NVMT (Nederlandse vereniging voor Manuele Therapie). De EWMM is een europese werkgroep van artsen, welke zich intensief bezig houdt met zuigelingenorthopedie en manuele therapie. Ook de grondlegger van de KISS behandelingen, Heiner Biedermann, maakt hiervan deel uit.
 
Kinder-manueeltherapie bij kinderen en jong volwassenen kan worden toegepast bij scoliose, rug- en hoofdpijnklachten. Vaak (niet altijd) is de kinder-manueeltherapie dé doorslaggevende behandelvorm om klachtenvrij te raken!
 
Sinds december 2014 is kinder-manuele therapie als officiële subspecialisatie door het KNGF benoemd en erkend. Dit besluit doet recht aan de kinderen met wervelkolomproblematiek. Ook zij hebben immers recht op een adequate behandeling van hun problemen en klachten
Wat is kinder-manuele therapie?
Een bijzondere vorm van manuele therapie wordt toegepast op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje.
 
De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis van de nek bij zuigelingen (voorheen KISS syndroom) *
 
het hoofdje staat scheef en wordt vooral naar één kant gedraaid
het schedeltje groeit scheef
het kind overstrekt veel
het kind huilt veel en slaapt slecht
het hele ruggetje is dikwijls scheef (dat heet een scoliose)
het kindje is moeilijk knuffelbaar
de heupstand is asymmetrisch
Bij vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek (voorheen KISS syndroom) kijken wij uw baby altijd op zeer korte termijn na. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje meteen behandelen. Is het vermoeden onjuist, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut of huisarts.
 
BEHANDELTRAJECT
Gemiddeld zijn drie behandelingen nodig om de beperkte nekfunctie te herstellen. We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw toestemming.
 
RISICO’S?
Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen opgetreden bij behandelingen van zuigelingen. Ook wetenschappelijk onderzoek (Saedt, van der Woude en Schambergen 2007) leverde geen bijwerkingen op.
 
KWALITEIT
Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn opleiding bij de EWMM heeft genoten. Kinder–manuele therapie, is sinds 1 december een officiële subspecialisatie binnen de beroepsvereniging NVMT (Nederlandse vereniging voor Manuele Therapie. De EWMM is een europese werkgroep van artsen, welke zich intensief bezig houdt met zuigelingenorthopedie en manuele therapie. Ook de grondlegger van de KISS behandelingen, Heiner Biedermann, maakt hiervan deel uit.
 
Kinder-manueeltherapie bij kinderen en jong volwassenen kan worden toegepast bij scoliose, rug- en hoofdpijnklachten. Vaak (niet altijd) is de kinder-manueeltherapie dé doorslaggevende behandelvorm om klachtenvrij te raken!
 
Sinds december 2014 is kinder-manuele therapie als officiële subspecialisatie door het KNGF benoemd en erkend. Dit besluit doet recht aan de kinderen met wervelkolomproblematiek. Ook zij hebben immers recht op een adequate behandeling van hun problemen en klachten.
© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400