Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Klachtenregeling

U mag er van uitgaan, dat wij als kinderfysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de kinderfysiotherapie.

Om te beginnen, is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend kinderfysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere kinderfysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar.

Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen vindt u op het internet bij http://www.fysiotherapie.nl/ onder "Klacht over uw fysiotherapeut?".

Klachtenregeling
© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400