Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Samenwerkingovereenkomst (SOK)

Omdat uit evidentie blijkt, dat multidisciplinair werken effectiever is, hebben wij samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende organisaties. Wij maken deel uit van multidisciplinaire teams. In de SOK is vastgelegd, hoe we op de hoogte blijven van elkaars protocollen, hoe we multidisciplinair werken vorm geven, zodat doelen en behandelingen op elkaar zijn afgestemd. Wij hebben schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten met scholen en organisaties uit de 1ste en 2de lijn: Jeugdzorg organisaties, kinderpsychiatrie, (para)medische organisaties en sport faciliterende organisaties.

Samenwerkingovereenkomst (SOK)
© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400