Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Onderwijs

Passend onderwijs
Met ingang van augustus 2014 is de wet op Passend onderwijs van kracht. Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent, dat scholen er voor moeten zorgen, dat iedere leerling die op hun school zit of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Omdat behandelen dicht bij de leefwereld van een kind effectiever is en de overleglijnen kort zijn, kunnen we op verzoek kinderen behandelen op scholen of peuterspeelzalen.

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
Wanneer we baby’s of jonge kinderen behandelen, is het van belang dat alle verzorgers van het kind weten, hoe de motorische ontwikkeling van het kind gestimuleerd kan worden. Houdings-, hanterings- en speladviezen zijn daarbij belangrijk. Wanneer nodig, komen wij naar het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal voor uitleg en advies.

Scholen
Samenwerking met scholen is van groot belang. Zo kan er contact zijn met de intern begeleider, remedial teacher en/of de leerkracht van een school. Behandeldoelen worden besproken en de behandeling op elkaar afgestemd. Op school worden regelmatig ontwikkelingsproblemen bij kinderen gesignaleerd. Het is belangrijk voor het functioneren in een groep en sociale welbevinden van kinderen om mee kunnen doen met buiten spelen, gym en schoolse vaardigheden als knippen en schrijven.

Er is overleg tussen de kinderfysiotherapeut en de leerkracht over het motorisch niveau van het kind. Wat mag je van het kind verwachten, hoe help je hem verder. Als kinderen problemen hebben met schrijven, kan het advies zijn om een tijdje de taallesjes op de computer te doen, of juist niet. Zo zijn er ook adviezen m.b.t. de gymles. Hiervoor is het mogelijk dat onze bewegingsagoog (i.o.) op school komt om mee te kijken en te adviseren bij de gymles. Adviezen zijn nooit hetzelfde, maar toegespitst op het functionele probleem van het kind. 

Onderwijs
© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400