Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Jeugdzorg

Jeugdzorg en kinderpsychiatrie
Sinds 1 januari 2015 heeft een transitie plaatsgevonden in de jeugdzorg. Ouders en kinderen blijven hun recht op zorg behouden; deze is anders georganiseerd. Kinderen kunnen ook vanaf 1 januari 2015 vrij toegankelijk naar de kinderfysiotherapeut. Behandelingen worden nog steeds vergoed binnen de basisverzekering.

Onze hoofdlocatie, Lindenloot, staat op het terrein van EntreaLindenhout (Jeugdhulpverlening Gelderland en Overijssel) Arnhem. Er zijn behandelgroepen voor kinderen van 0 - 15 jaar, zowel van Lindenhout als Pluryn met complexe ontwikkelingsproblemen. Onze behandeling wordt hier aangeboden binnen een multidisciplinaire setting. We werken samen met o.a. ouders/verzorgers, wijkteams, psycholoog, orthopedagoog, logopedist, maatschappelijk werk en groepsleiding.

Er kunnen vragen zijn t.a.v. gedrag, leren of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Soms ontstaan deze vragen tijdens het behandeltraject en verwijzen wij naar het wijkteam; soms verwijst de wijkcoach of orthopedagoog ouder en kind naar ons. Wanneer een kind op meerdere ontwikkelingsgebieden problemen heeft, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de bevindingen van de psycholoog of orthopedagoog. Deze kan ons adviseren over de manier waarop het kind het beste leert of wat de beste benadering is.

Wij werken samen met kinder- en jeugdpsychiatrie en het dr.Leo Kannerhuis in Arnhem.

Jeugdzorg
© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400