Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Meskertherapie

Om goed te kunnen leren schrijven, is het belangrijk dat een kind neurologisch voldoende rijp is. M.b.v. de Psychomotore Dominantietest vlgs Mesker (PmDT) wordt onderzocht in welke neurologische rijpingsfase een kind zich bevindt, waar de ontwikkeling is ‘vastgelopen’, of een kind Li-of Re-handig is en wordt de samenwerking tussen de beide hersenhelften onderzocht. Ook de griptest maakt onderdeel uit van het onderzoek: deze test laat zien hoe de gevoelsfunctie van vingers en duim van beide handen is ontwikkeld (door geblinddoekt betasten van een specifiek voorwerp).

Na het onderzoek worden adviezen gegeven of vindt behandeling plaats met gebruikmaking van het Meskerbord. Door met twee handen tegelijk op een rechtopstaand bord dezelfde symmetrische bewegingen uit te voeren, wordt de samenwerking tussen de hersengebieden gestimuleerd en bevorderd. Vooral de hersenbalk wordt op deze manier aan het werk gezet. Hierdoor ‘rijpen’ bepaalde verbindingen, die nodig zijn voor het ontwikkelen van het leerproces, waaronder taal, leren lezen en schrijven. Daarnaast wordt de ontwikkelingsneurologie van de handmotoriek gestimuleerd.
© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400