Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Downsyndroom

De motorische ontwikkeling van jonge kinderen met het syndroom van Down wordt gekenmerkt door specifieke motorische problemen.

Wij maken gebruik van het motorisch meetinstrument van 0 - 3 jaar:
- ‘Basis-motorische Vaardigheden van Kinderen met het syndroom van Down (BVK)’ om de ontwikkeling te observeren, te volgen en de behandeling op af te stemmen.
- Ouders worden geïnstrueerd en begeleid om middels motorisch spel de motorische ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Kinderfysiotherapie bij jonge kinderen met het syndroom van Down van 3 - 18 jaar:
- Hiervoor is zowel individuele kinderfysiotherapie als kinderfysiotherapie in een groepje mogelijk.
© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400