Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

KOEK

De Korte Observatie Ergotherapie Kleuters is een observatie-instrument voor de fijn-motorische vaardigheden van kleuters.

Dit instrument kan gebruikt worden om na te gaan of de oudste kleuters toe zijn aan het (voorbereidend) schrijven. Daarnaast kan het ook gebruikt worden bij de diagnostiek van kleuters met fijnmotorische problemen. Op basis van de resultaten van deze observatie kunnen er adviezen gegeven worden aan de leerkracht, zodat hij in het laatste kleuterjaar die vaardigheden kan stimuleren, die voor de kleuter zelf nog moeilijk zijn. Waar nodig kan men de kleuter op basis van dit instrument ook doorverwijzen naar de kinderfysiotherapeut.

 
© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400