Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Groepjes peuter- kleuter

Kinderen leren op verschillende manieren. Een belangrijk voorwaarde voor leren, is plezier hebben. Daarnaast leren kinderen ook van elkaar. Hierbij kan behandeling samen met leeftijdgenootjes passend zijn. De interactie met andere kinderen en ouders komt hierbij eveneens aan bod. De groepjes  bestaan maximaal uit 4 kinderen en worden begeleid door kinderfysiotherapeuten. 

Kinderfysiotherapie in een groepje, waarbij de motorische ontwikkeling  wordt gestimuleerd en de ouder-kind interactie wordt verstevigd middels motorisch. spel

  • Ouder-kind groepjes voor kinderen van 2 - ca 4 jaar: 
  • Peuter en kleuter groepjes voor kinderen tot ca 6 jaar:
  • Peutergym op locatie Schaafdries: voor meer informatie: zie folder in downloads
© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400