Kinderfysiotherapie
Daanen Derksen

Algemeen

Aanmelden:
Op advies of verwijzing van specialist, arts, school of consultatiebureau kunt u als ouder/verzorgende uw kind aanmelden. Als u zelf vragen heeft t.a.v. de ontwikkeling van uw kind kunt u zich zonder verwijsbrief van een arts aanmelden. Dit kan telefonisch of via de website.

Onderzoek:
Wanneer een kind wordt aangemeld voor kinderfysiotherapie volgt een klachtenspecifiek onderzoek. Dit bestaat in elk geval uit de volgende stappen:
• Intake gesprek (indien mogelijk telefonisch): de hulpvraag van ouders, kind en omgeving wordt geformuleerd. Ook het verloop van de ontwikkeling wordt in beeld gebracht.
• Motorisch onderzoek (1-2 sessies): wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde testen en vrije bewegingsobservatie.
• Verslaglegging: hierin worden de bevindingen van het onderzoek samengevat. Het bevat een kinderfysiotherapeutische diagnose en het behandelplan. Dit verslag wordt met ouders besproken.
  Het verslag wordt alleen op aanvraag van de arts geschreven.

Behandeling:
Als besloten wordt het kind te behandelen, dan stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol.
U als ouder/verzorger wordt actief bij de behandeling betrokken, zodat u inzicht krijgt in de problemen van uw kind en u uw kind in het dagelijks functioneren kunt begeleiden.

 • zuigeling en baby: behandeling van kinderen tot 2 jaar vindt aan huis plaats
 • ​kinderen en jongeren vanaf 2 jaar met motorische achterstanden of vragen
 • prikkelgevoeligheid
 • chronische aandoeningen
 • zindelijkheid problemen
 • orthopedische klachten
 • sport gerelateerde klachten


​Hoe:

De kinderfysiotherapeutische behandeling is meestal 1 x per week en duurt 30 minuten. Hoeveel behandelingen er nodig zijn, hangt af van de hulpvraag, aard en omvang van de klacht.

Kosten:
Een groot deel van de behandelingen kinderfysiotherapie wordt betaald vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de aard en omvang van de klacht wordt er door de kinderfysiotherapeut een machtiging bij uw verzekeraar aangevraagd.

FITKIDS

 •  FITKIDS
  Groepjes voor kinderen van 4 - 6 jaar en 
  groepjes voor kinderen van 6 - 18 jaar: 

  Voor wie:
  Voor kinderen met een chronische ziekte of beperking, voor kinderen die moeite hebben met meedoen leeftijdgenootjes op school of tijdens sport en spelactiviteiten door een beperkte fysieke fitheid en/of onvoldoende motorische vaardigheden. Te denken valt aan kinderen met:
  ·         ademhalingsproblemen
  ·         chronische aandoeningen
  ·         herstel na een periode van ziekte
  ·         motorische achterstand (DCD)
  ·         aangeboren afwijkingen
  ·         psychiatrische- of gedragsproblemen
  ·         jeugdreuma
  ·         orthopedische afwijkingen
  ·         overgewicht
  ·         inactiviteit
  ·         conditie- en krachtproblemen
  Hoe:
  ·         kleine groepjes: zoveel mogelijk ingedeeld op leeftijd 
  ·         we werken aan vooraf door / met het kind gestelde individuele doelen
  ·         begeleiding: door een kinderfysiotherapeut en een bewegingsagoog
 • Ouder-kind groepjes voor kinderen van 0 - ca 3 jaar: 
  Kinderfysiotherapie in een groepje, waarbij de motorische ontwikkeling  wordt gestimuleerd en de ouder-kind interactie wordt verstevigd middels motorisch spel.
 • Peutergym op locatie Schaafdries: voor meer informatie: zie folder in downloads.


© Kinderfysiotherapie Daanen Derksen 2021 · Heijenoordseweg 1 · 6813 GG Arnhem · info@daanen-derksen.nl · T 026-3523400